Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 " 19 มีนาคม 2561 27
นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายก อบจ.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเครือข่ายสมัชชาภาคประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2561 15 มีนาคม 2561 23
ข้าราชการในสังกัดอบจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมชาวละโว้แต่งไทย ฟ้อนรำ นะ ออเจ้า 15 มีนาคม 2561 25
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ 05 มีนาคม 2561 23
อบจ.ลพบุรีนำผู้สูงอายุในสถานสงคราะห์คนชราบ้านลพบุรีเข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระราชวังดุสิต 05 มีนาคม 2561 24
นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ประจำปี 2561 05 มีนาคม 2561 24
อบจ.ลพบุรีจัดโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จ.ชลบุรี 05 มีนาคม 2561 23
อบจ.ลพบุรีและสถานสงเคราะห์คนชราฯ รับมอบธงรณรงค์ฯการป้องกันและควบคุมวัณโรค จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 28 กุมภาพันธ์ 2561 19
อบจ.ลพบุรีจัดอบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 27 กุมภาพันธ์ 2561 46
คณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมอาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 21

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822