Get Adobe Flash player

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Loppao tran

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 25 มกราคม 2561

วันที่ 17 มกราคม 2561

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

วันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822