Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (เขาพระงาม) จ.ลพบุรี

นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ประจำปี 2560 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (เขาพระงาม)
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

        เมื่อเวลา 08.30 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายพจน์ แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (เขาพระงาม) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ มี นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่นางฟ้าเทวดา และพระสงฆ์ เดินลงมาจากยอดเขา พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน และข้าวสารอาหารแห้ง เป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และครอบครัว ในช่วงวันออกพรรษา

25601006 01

        สำหรับ “ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ” พุทธศาสนิกชน ถือเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบปี ด้วยความเชื่อว่า ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงจากเทวโลกมายังเมืองมนุษย์ พุทธศาสนิกชนจึงพากันไปเฝ้ารับเสด็จฯ เพื่อใส่บาตรพระองค์ด้วยตัวเอง แต่เนื่องจากมีผู้คนมารอใส่บาตรจำนวนมาก ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ จึงตั้งจิตอธิษฐานโยนข้าวต้มลูกโยน (ข้าวต้มที่ห่อด้วยใบมะพร้าวไว้หางยาว) โดยขอให้ข้าวต้มลูกโยนนั้น ตกลงในบาตรสมดังตั้งใจ เกิดเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนคำว่า “เทโวโรหณะ” ก็แปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก นั่นเอง


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822