Get Adobe Flash player

จังหวัดลพบุรีประชาสัมพันธ์สถานที่เพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

25600927 01

        จังหวัดลพบุรี เตรียมสถานที่เพื่อจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง ใน ๑๑ อำเภอ ประกอบด้วย

๑) จังหวัดลพบุรี ร่วมกับอำเภอเมืองลพบุรี ณ วัดสิริจันทรนิมิตร (พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม
๒) อำเภอท่าวุ้ง วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง
๓) อำเภอบ้านหมี่ วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย ) ตำบลบ้านกล้วย
๔) อำเภอโคกสำโรง วัดสิงห์คูยาง ตำบลโคกสำโรง
๕) อำเภอสระโบสถ์ วัดทุ่งท่าช้าง ตำบลทุ่งท่าช้าง
๖) อำเภอหนองม่วง วัดวาปีอัมพาราม ตำบลหนองม่วง
๗) อำเภอโคกเจริญ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ และวัดโคกเจริญ ตำบลโคกเจริญ
๘) อำเภอชัยบาดาล วัดลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์
๙) อำเภอลำสนธิ วัดหนองรี ตำบลหนองรี
๑๐) อำเภอท่าหลวง วัดพุพะเนียง (ธ) ตำบลท่าหลวง
๑๑) อำเภอพัฒนานิคม วัดพรหมรังสี ตำบลดีลัง

        ซึ่งขณะนี้ จังหวัดลพบุรีกำลังเร่งสร้างและประดับตกแต่งพระเมรุมาศจำลองและทุกอำเภอ กำลังเร่งสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822