Get Adobe Flash player

นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ และ จ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดฯ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นตัวแทน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ พระราชทานสำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช

        เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2560 นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และจ.อ.บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นตัวแทน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ พระราชทานสำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รับมอบ จำนวน 2,600 ดอก ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

25600907 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822