Get Adobe Flash player

คณะกลุ่มจริยธรรมของ อบจ.ลพบุรี นำโดย นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดฯ นำ เงินทุนการศึกษา กว่า 16,000 บาท อุปกรณ์ การเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วย จักยาน จำนวน 4 คัน นำไปมอบให้กับทางคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำโดย นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำ เงินทุนการศึกษา กว่า 16,000 บาท อุปกรณ์ การเรียนต่าง ๆ พร้อมด้วย จักยาน จำนวน 4 คัน นำไปมอบให้กับทางคณะครูอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกุดตาเพชร ต.กุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลได้รับทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ รวมถึงจักรยานได้นำไปใช้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

25600828 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822