Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ ลานชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

อบจ.ลพบุรี จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณ ลานชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

        วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อม ณ บริเวณพิธี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพร

        จากนั้นผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในสมุดลงนามถวายพระพร ตามลำดับ จากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชินี เป็นอันเสร็จพิธี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4

25600815 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822