Get Adobe Flash player

นางสาวอุมาพร คลังผา รอง นายกอบจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

        วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวอุมาพร คลังผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และข้าราชการ พนักงาน ทั้งใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ในการทำความสะอาดบริเวณหน้าตำหนักรับรองสมเด็จพระสังฆราช ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีอีกด้วย
25600811 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822