Get Adobe Flash player

คณะข้าราชการ อบจ.ลพบุรีร่วมวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เนื่องในงานวันระพี 60 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรี

        วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 น. ข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เนื่องในงานวันระพี 60 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

25600807 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822