Get Adobe Flash player

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายก อบจ.ลพบุรี ร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

        เวลา 08.00 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพิธีของผู้นำศาสนาทั้ง 3 ศาสนา มีนายภานุ แย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีการประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และเริ่มพิธีทางศาสนา

        ประกอบด้วย ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาร์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิฐานภาวนาขอพร จากนั้นประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงค์จำนวน 10 รูป ประธานมอบของที่ระลึกให้ผู้นำ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพร ประธานกรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี

25600728 02

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822