Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ปลูกต้นไม้ 400 ต้น ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ปลูกต้นไม้ 400 ต้น ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร)
และเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่ปลูกป่า อบจ.ลพบุรี พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายสมชาติ ประสมเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในพิธีปลูกต้นไม้ 400 ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร) และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

        โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสมา ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง และ ชาวบ้านในเขต อบต.บ่อทอง เข้าร่วมปลูกต้นไม่ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก อ.เครือวัลย์ ก้านลำไย ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านไผ่แตร อ.เมืองจังหวัดลพบุรี มาให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน

        สำหรับต้นไม้ที่ปลูก โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิเช่น ต้นกำลังเสือโครง , จำปา , จันทน์เทศ , กฤษณา , ลำดวน และต้นไม้อื่น ๆ อีกหลากหลายชนิด รวมจำนวนกว่า 400 ต้น

25600726 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822