Get Adobe Flash player

การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559

KrootLogo120px

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ 2559

► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 คลิกที่นี่
► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 (งบเฉพาะการ) คลิกที่นี่
► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 คลิกที่นี่
► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 (งบเฉพาะการ) คลิกที่นี่
► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 3 คลิกที่นี่
► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 3 (งบเฉพาะการ) คลิกที่นี่

งบแสดงผลการดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2558

งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822