Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)

KrootLogo120px

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามรถทั่วไป(ภาค ก.) ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)
และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เอกสารรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

กำหนดวันเวลา

► วันที 4 สิงหาคม 2560

การรายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์

ทุกตำแหน่ง เข้ารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00น.-08.30 น.

วิธีการสอบ

► การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

สถานที่สอบ

► ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3641-1404 ต่อ 101

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822