Get Adobe Flash player

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีร่วมกันแห่เทียนพรรษาเนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560

        วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ จ่าเอก บำรุง วงษ์ภูมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ร่วมกันแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

25600707 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822