Get Adobe Flash player

สูจิบัตรการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด อบจ.ลพบุรี คัพ ครั้งที่ 1

Loppao tran

สูจิบัตร

การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด

"อบจ.ลพบุรี คัพ" ครั้งที่ 1

วันที่ 3-26 กรกฎาคม 2560

ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี

จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

2

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822