Get Adobe Flash player

ประกาศกำหนดตรวจรับงาน เดือน พฤษภาคม 2560

KrootLogo120px

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน

♦♦♦ เดือน พฤษภาคม 2560 ♦♦♦

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822