Get Adobe Flash player

การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822