Get Adobe Flash player

รอยพระบาทแห่งความทรงจำ จ.ลพบุรี || ไทยรัฐนิวส์โชว์

รายการ รอยพระบาทแห่งความทรงจำ จ.ลพบุรี || ไทยรัฐนิวส์โชว์ วันที่ 28 มีนาคม 2560

...จังหวัดลพบุรี เป็นอีกจังหวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใย ความเดือดร้อนของราษฎร โดยเฉพาะที่อำเภอชัยบาดาล เมื่อ 40 ปีก่อน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ กระทั่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงสร้างความเข้าใจ ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชาวบ้าน...

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822