Get Adobe Flash player

อบจ.ลพบุรี ร่วมกับ กศน.อ.เมืองจังหวัดลพบุรี มอบใบประกาศนียบัตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง

        วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร70ชั่วโมง โดยกำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 6-23 มีนาคม 2560 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและอสม.ของตำบลป่าตาล จำนวน 20 คน เข้ารับการอบรม โดยจัดการอบรม ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

25600327 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822