Get Adobe Flash player

นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษา นายกอบจ.ลพบุรีนำคณะจากอบจ.ลพบุรีเดินทางมาเพื่อเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายกรีฑา ไพบูลย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ เดินทางมาต่อแถวเพื่อเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
        ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงจัดให้หัวแถวอยู่ภายในเต็นท์ ตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี หน้ากรมศิลปากร ตลอดตามทางถนนหน้าพระธาตุ ส่วนท้ายแถว เจ้าหน้าที่จัดให้คอยบริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งทิศเหนือเช่นเดิม โดยยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารและเหล่าบรรดาจิตอาสา คอยนำอาหารและน้ำดื่มมาบริการให้แก่คณะที่ตั้งแถวรอภายในเต็นท์ เช่นเดียวกับจุดบริการของทางศูนย์ร่วมด้วยเช่นกันที่เริ่มมีเจ้าหน้าที่มาประจำเพื่อบริการและช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ที่เดินทางมาในครั้งนี้
25600323 01

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822