Get Adobe Flash player

กองกิจการสภาฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2559

Loppao tran

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2559

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822