Get Adobe Flash player

สำนักปลัดฯ ฝ่ายพัฒนาสังคม สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2559

Loppao tran

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ฝ่ายพัฒนาสังคม

► ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กรกฎาคม ปี 2559

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822