Get Adobe Flash player

แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ พฤษภาคม 2559

แบบรายงานการดำเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ

kn12pk150

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

► รายงานประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
► รายงานประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
► รายงานประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
► รายงานประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่
► รายงานประจำวันที่  3 พฤษภาคม 2559 โดย กองแผนและงบประมาณ คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822