Get Adobe Flash player

การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เรื่อง  งบแสดงผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2558

► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 4 คลิกที่นี่
► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 3 คลิกที่นี่
► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 2 คลิกที่นี่
► งบแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822