Get Adobe Flash player

สำนักปลัดฯ ฝ่ายนิติการและการพานิชย์(สถานีขนส่ง) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี 2558

Loppao tran

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ฝ่ายนิติการและการพานิชย์(สถานีขนส่ง)

► สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม ปี 2558 คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822