Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ChildDay59 0

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง ลุง ป้า น้า อา หอบลูกจูงหลาน มาร่วมกิจกรรมที่สนามกีฬาจังหวัดลพบุรี แล้วพบกันใน วันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 กันนะค่ะ

คําขวัญวันเด็กปี 2559
"เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ไว้เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ 2559

          โดยการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆไว้ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ เวทีกลาง ใช้สำหรับพิธีเปิดงาน ประกวดร้องเพลงสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒ เวทีการแสดง (เวที๒) ใช้สำหรับการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๓ เวทีการแสดง (เวที๓) ใช้สำหรับการแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แนะแนวการศึกษา เกมส์ตอบปัญหา สอนประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบจังหวัดลพบุรีเกมส์ตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนและเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี เกมส์โยนห่วง ปากระป๋อง ก๊อปปี้โชว์
กิจกรรมที่ ๖ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕o เกมส์ลูกโป่งมหัศจรรย์การฝึกอาชิพง่ายๆให้เด็ก
กิจกรรมที่ ๗ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดลพบุรี เกมส์เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนผ่านแสตมป์ ๓ ชุด
กิจกรรมที่ ๘ โรงเรียนวัดดงพลับ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ
กิจกรรมที่ ๙ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเกมส์ตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนและมารยาทไทย มีการแข่งขันสาธิตมารยาทไทยเพื่อชิงรางวัล
กิจกรรมที่ ๑o สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมและนิทรรศการเกี่ยวกับพลัง
กิจกรรมที่ ๑๑ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกมส์ และ นันทนาการ
กิจกรรมที่ ๑๒ ชมรมยุทธกีฬา Black Wing (แบลค วิง) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาปืนลมเบา เกมส์ชิงรางวัล และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปืนลมเบา
กิจกรรมที่ ๑๓ บริษัท ทีโอที จำกัด ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเกมส์เบ็ดเตล็ด กิจกรรมถามตอบชิงรางวัล
กิจกรรมที่ ๑๔ โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ จัดกิจกรรม วาดภาพระบายสีลงถุงผ้า บ้านบอล เกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล
กิจกรรมที่ ๑๕ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมถามตอบปัญหาและเกมส์ชิงรางวัล
กิจกรรมที่ ๑๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเกมส์นันทนาการ และนิทรรศการของสภาเด็กและเยาวชนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆของเด็กและเยาวชน
กิจกรรมที่ ๑๗ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด สาขาลพบุรี จัดกิจกรรมเกี่ยวกับเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล
กิจกรรมที่ ๑๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จัดนิทรรศการการผลิตน้ำ แข่งขันการแต่งคำขวัญประหยัดน้ำ เกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล
กิจกรรมที่ ๑๙ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎจราจรและความปลอดภัย
กิจกรรมที่ ๒o โรงเรียนพระนารายณ์ จัดกิจกรรมเกมส์เบ็ดเตล็ดชิงรางวัล 
นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีอาหาร เครื่องดื่ม ให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้รับประทาน ตลอดงาน

 MapChildDay59 0


ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822