Get Adobe Flash player

สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2558

กองคลัง

» สรุปการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2558 คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822