Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ประกาศกำหนดตรวจรับงาน เดือน ธันวาคม 2558

KrootLogo120px

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงาน

♦♦♦เดือน ธันวาคม♦♦♦

วันที่ 1 ธันวาคม 2558

» กำหนดตรวจงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ลบ.ถ 1-066 บ้านซับราษฎร์-บ้านเขาตะแคง ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี


จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822