Get Adobe Flash player

กองกิจการสภาฯ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ปี2558

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี 2558 คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822