Get Adobe Flash player

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน ปี 2558

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายพัฒนาสังคม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กันยายน ปี 2558 คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822