Get Adobe Flash player

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน กันยายน ปี 2558

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

» สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน กันยายน ปี 2558 คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822