Get Adobe Flash player

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2558

หน่วยตรวจสอบภายใน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน กันยายน 2558 คลิกที่นี่

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822