Get Adobe Flash player

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน สิงหาคม 2563

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ♦♦♦
 
 
 
 
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563
► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายชื่ออาคารเรือนนอนผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2563
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
 
วันที่ 3 สิงหาคม 2563

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822