Get Adobe Flash player

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822