Get Adobe Flash player

สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง เมษายน 2563

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน เมษายน 2563 ♦♦♦
 
 
วันที่ 24 เมษายน 2563
 
วันที่ 21 เมษายน 2563
 
วันที่ 17 เมษายน 2563
 
วันที่ 3 เมษายน 2563

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822