Get Adobe Flash player

ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 2563

"ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ปี 2563"

Sportsummer2020

ขอเชิญชวนน้องหนูๆ เยาวชนอายุระหว่าง 8-15 ปี เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
โดยมีกีฬาให้เลือกสรรหลากหลายชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน, ยูโด, เทควันโด และยูยิตสู

เริ่มรับสมัคร 17 ก.พ. - 24 มี.ค. 63

สมัครได้ที่ กองการศึกษาฯ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เว้นวันหยุดราชการ
รับสมัคร ฟรี รับจำนวนจำกัด
►► ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ◄◄

เริ่มฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 พฤษภาคม 2563 หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารการรับสมัคร
สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
พร้อมลงลายมือชื่อเด็กรับรองสำเนาถูกต้อง
***หากต้องการสมัคร 2 ประเภท ให้เตรียมเอกสาร 2 ชุด ***

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-3641-1404 ต่อ 108 , 08-7926-9872
facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822