Get Adobe Flash player

สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง กุมภาพันธ์ 2563

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ♦♦♦
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822