Get Adobe Flash player

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา

♦♦♦ ประจำเดือน พฤศจิกายน  2562 ♦♦♦
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
►  ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าสะท้อนแสงของสีตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822