Get Adobe Flash player

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822