Get Adobe Flash player

กำหนดการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562

กำหนดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สมัยวิสามัญ ประจำปี 2562
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822