Get Adobe Flash player

การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงานงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

Loppao tran
 
 
การเผยแพร่ข่าวสารงบแสดงผลการดำเนินงานงวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822