Get Adobe Flash player

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เดือน สิงหาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ♦♦♦
 
 
 
 
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822