Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ♦♦♦
 
 
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562

► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

► ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (กองกิจการสภา)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (กองกิจการสภา)

► ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งแผ่นลามิเนตผนังโรงยิมกาฬวรรณดิส (สนามแบดมินตัน) ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร

 
วันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
 
 
วันที่ 2 สิงหาคม 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822