Get Adobe Flash player

สำเนาประกาศงานจ้าง เดือน กรกฎาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สำเนาประกาศงานจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ♦♦♦
 
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822