Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ♦♦♦
 
 
 
 
วันที่ 26 กรกฏาคม 2562
 
 
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562
 
วันที่ 12 กรกฏาคม 2562
 
 
 
 
วันที่ 5 กรกฏาคม 2562
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822