Get Adobe Flash player

สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง เดือน มิถุนายน ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง สัญญาที่ได้อนุมัติ สั่งซื้อ/จ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ♦♦♦
 
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2562 
 
วันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822