Get Adobe Flash player

เอกสารการขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

งานบริการเอกสาร การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

watersave

» แผ่นพับประชาสัมพันธ์ มารู้จัก10วิธีประหยัดน้ำอย่างคาดไม่ถึงกันดีกว่า คลิกที่นี่

» แบบขอรับการสนับสนุน น้ำอุปโภค-บริโภค คลิกที่นี่ / ตัวอย่าง
» แบบขอรับการสนับสนุน รถบรรทุกน้ำอุปโภค-บริโภค คลิกที่นี่

» แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชน คลิกที่นี่

 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822