Get Adobe Flash player

ประกาศเผยแพร่บัญชีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2/2562)

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2564)
 
 
ครั้งที่ 2/2562
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ฉบับเปลี่ยนแปลง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
 
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822