Get Adobe Flash player

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี 2562

Loppao tran

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
เรื่อง ผลรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

♦♦♦ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ♦♦♦
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 
 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822