Get Adobe Flash player

กำหนดการพิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

 
 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด
เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
จึงขอเผยแพร่กำหนดการ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
และพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 และวันที่ 8-9 เมษายน 2562
 

จัดทำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0-3641-1404 โทรสาร : 0-3641-3822